El que t'oferim, sense condicions ni permanències:

Icona de preu fix

Un preu fix, ajustat i garantit durant 12 mesos.

Icona de energia renovable

Energia 100% renovable sense sobrecostos.

Icona de estalvi

Estabilitat respecte a la tarifa PVPC i les seves fluctuacions.