• 16 plaques instal·lades

  • 90% d'estalvi a la factura

  • 7.2kWp de potència instal·lada

enrique
quotemark

Bimensualment Holaluz ens ingresa els excedents d'energia solar.

L'Enrique va decidir instal·lar-se plaques solars a casa i ho tenia molt clar des del principi, les volia instal·lar amb Holaluz. El seu únic dubte va ser la de decidir si posava 16 o 23 plaques solars. Ara, no només gaudeix d'un estalvi mensual de gairebé un 100%, sinó que a més, contribueix a fer del món un lloc millor gràcies a l'energia que generen les seves plaques solars.

enriqueenriqueenriqueenrique

Més opinions

900 67 07 07

de 9:00 a 20:00 de dilluns a divendres